Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa hyvinvointiimme

Blogi

Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa koko seudun kilpailukykyyn

Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee minut 16. tammikuuta 2013 pidettävässä kokouksessaan kaupunkisuunnittelulautakunnan jäseneksi. Tehtävä on erittäin mieluinen, sillä siinä voi paneutua kokonaisvaltaisesti koko Helsingin kehittämiseen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta vaikuttaa ratkaisuillaan monin tavoin pääkaupunkiseudun kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen.

Lautakunta voi vaikuttaa oleellisella tavalla muun muassa yritysten toimintamahdollisuuksiin, asuntorakentamiseen, rakentamisen suuntiin, Helsingin kaupunkikuvaan ja mm. viher- ja virkistysalueisiin. ”Kaupsu” voi halutessaan edistää myös liikenteen sujuvuutta Helsingin seudulla.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan tekemä kaavojen valmistelu ja päätökset voivat parhaimmillaan lisätä hyvinvointia ja taloudellista toimeliaisuutta paitsi Helsingissä niin myös koko Suomessa. Helsinkihän on tunnetusti koko Suomen talousveturi. Työ on myös pitkäjänteistä, sillä juuri käynnistynyt yleiskaavatyö tähtää jopa vuoteen 2050.

”Kaupsun” lisäksi minua esitetään valittavaksi Helsingin teatterisäätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Helsingin teatterisäätiö, on tärkeä ja intresantti kulttuurivaikuttamisen paikka. Hallituksen alaisuuteen kuuluu neljä eri teatteria: kaupunginteatteri, Lilla Teatern, Studio Pasila ja Arena-näyttämö. Säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä sekä teatterin johto, ohjaajien, näyttelijöiden, tanssijoiden ja teknisen henkilökunnan edustajat.

Olen todella iloinen näistä kahdesta esitetystä mielenkiintoisesta ja erittäin haasteellisesta luottamustoimesta. Töitä näissä tehtävissä totisesti riittää. Sain mieluisat pestit aloilta, jotka minua nimenomaan kiinnostavat.

Näistä ja muistakin asioista kirjoitan tammikuusta alkaen lisää, kunhan valtuustokausi käynnistyy kunnolla. Sitä ennen riittää syventävää opiskeltavaa ja pohdittavaa. Kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous on 16. tammikuuta, jolloin valtuustokausi 2013-16 alkaa myös käytännössä.

Uusi kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu ensimmäinen kerran 29. tammikuuta, josta lähtien se kokoontuu kerran viikossa. Pesti teatterisäätiössä alkaa keväällä.

Tietoa kirjoittajasta

Kaupunkisuunnittelu vaikuttaa hyvinvointiimme

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset