Töölönlahden suojelualoite etenee vihdoinkin!

Blogi

Nokikana pesällään Töölönlahdella 29.5.2022. Kuva (C) Matti Niiranen

LUONTORETKET JA LINTUJEN TARKKAILU ovat olleet minulle rakkaita harrastuksia jo koulupojasta alkaen. Ympäristöarvojen ja luonnonsuojelun merkitys on kasvanut ajattelussani vuosi vuodelta.

Luonnonsuojelussa, jos missä, pätee mielestäni slogan ”THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY”.  

Helsingissä erityisesti Töölönlahden suojeleminen, mutta myös Keskuspuiston sekä kaupungin muiden vihersormien ja Itämeren suojeleminen ovat olleet minulle sydämen asia jo pitkään.

Täytyy sanoa, että sydämessäni läikähti, kun luin tänään kaupunkiympäristölautakunnan 7.2.2023 pidettävän kokouksen esityslistaa: Töölönlahden suojelu on vihdoin etenemässä myönteisessä hengessä! Toivottavasti myös Kansallinen kaupunkipuisto etenee.

TÖÖLÖ-SEURA RY, JONKA PUHEENJOHTAJA OLEN, jätti 12.9.2022 yhdessä muiden kaupunginosayhdistysten ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n kanssa aloitteen Helsingin kaupungille Töölönlahden vesialueen ja sen rantojen osien suojelemisesta.

Kävin isoimpia taisteluitani Töölönlahden puolesta nyt jo voimassa olevan yleiskaavan valmistelun yhteydessä. Toimin näet valtuustokaudella 2012-17 kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenenä. Sain silloin yhdessä eräiden muiden lautakunnan jäsenten kanssa torjutuksi aikeet kaavoittaa jopa 5-10 ”pikseliä”, eli 5-10 kpl a’ 100 m x 100 m ruutuja, Töölönlahden rantamia rakentamiselle.

Myös Töölö-Seura ry on tehnyt jo pitkään työtä Töölönlahden alueen suojelun puolesta. Marraskuussa 2021 Töölö-Seura ry järjesti Töölönlahden tulevaisuutta ja suojelua käsittelevän asukasillan Keskustakirjasto Oodissa.

Seuraavana keväänä aloitimme suojeluesityksen valmistelun yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n ja muiden kaupunginosayhdistysten kanssa.

YHDISTYKSET TOTEAVAT ALOITTEESSAAN, että Töölönlahti on ainutlaatuinen virkistys- ja luontoalue Suomen pääkaupungin sydämessä. Se tarjoaa kymmenille tuhansille kaupungin asukkaille mahdollisuuden päivittäiseen luonnon tarkkailuun ja liikuntaan. Tämän luontoalueen säilyminen nykyisenlaisena virkistysalueena on turvattava. 

Tavoitteena tulee Töölö-Seuran ja muiden yhdistysten aloitteen mukaan olla etenkin Töölönlahden rikkaan ja monipuolisen linnuston ja muun luonnon suojelu ja, että luonnonsuojelualueen perustamisen yhteydessä Töölönlahden vesialueen ja rantojen ympärille on määriteltävä riittävän laaja rakentamaton vihersuojavyöhyke.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa ensi tiistaina 7.2.2023 ja antaa asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.

LAUTAKUNNAN ESITTELIJÄN EHDOTUS on suojelulle varsin myönteinen. Lausuntoehdotuksessa todetaan, että Töölönlahden ekologinen tila on kohentunut, sen linnustoarvot ovat suuret ja että vesialue soveltuu luontoarvojensa puolesta luonnonsuojelualueeksi.

Ehdotuksen mukaan kaupunkiympäristölautakunta puoltaa kaupungin omistaman Töölönlahden vesialueen osan rauhoittamisen tutkimista koko kaupungin kattavan luonnonsuojeluohjelman yhteydessä, joka valmistellaan 2023-24 ja jonka on tarkoitus tulla voimaan 2025.

Edelleen todetaan, että Töölönlahti tulisi olemaan paljon keskimääräistä työläämpi luonnonsuojelullinen suunnittelun kohde. ”Se vaatisi tarkkaa rauhoitusmääräysten pohdintaa, jotta virkistyskäyttöä rajoitettaisiin vain sen verran kuin linnuston menestykselle ja muiden luontoarvojen säilymiselle on tarpeen. Myös tarvittava vuorovaikutusprosessi koskisi laajempia asukasryhmiä kuin koskaan aikaisemmin.”

Vastauksessa pohditaan myös alueen liittämistä Kansalliseen kaupunkipuistoon: ”Kysymys suojavihervyöhykkeestä on ratkaistava kaavoituksessa, mahdollisesti liittämällä alue kansallisen kaupunkipuiston osaksi, mutta lautakunta ei pidä mielekkäänä Töölönlahden merkittävien luontoarvojen suojelua koskevien päätösten kytkemistä kaupunkipuistoratkaisuun.”

Kuva yläpuolella: Mielipidekirjoitukseni Töölönlahden suojelemisesta ja Kansallisesta kaupunkipuistosta (HS 19.9.2022).

____________________________________

LINKIT:

Töölö-Seura ry:n ja muiden yhdistysten aloite Töölönlahden suojelemisesta.

Asia kaupunkiympäristölautaukunnan listalla 7.2.2023

Tietoa kirjoittajasta

Töölönlahden suojelualoite etenee vihdoinkin!

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset