Viinit maitokauppoihin ja lääkkeet apteekin hyllyltä

Blogi

Apteekeilla on julkinen palvelutehtävä. Ne ovat yksi osa terveydenhuoltojärjestelmäämme ja monen mielestä sote-sektorimme ainoa erinomaisesti toimiva osa.

MIKSI KORJATA, JOS SE TOIMII? Taksiuudistus meni hosumalla ja liian intomielisellä liberalisoinnilla mönkään. Samaa hosumista ei saa tehdä apteekkien kanssa.

Viinit tulee mielestäni vapauttaa maitokauppoihin jo ensi vaalikaudella. Kannatan periaatteessa avointa kilpailua ja vapaita markkinoita, mutta kaikki alat eivät ole tässä samassa sarjassa.

Liiallisen markkinaliberalismin kanssa tulee kyetä pitämään myös järki päässä. Apteekit, taksit ja viinit eivät ole yhteismitallisia. Markkinatalous on kaikilla aloilla hyvä renki, mutta huono isäntä. Kilpailua markkinataloudessa ei tietenkään saa rajoittaa enempää, kuin kuluttajan etu vaatii.

Hyvin toimivaa apteekkilaitosta on uudistettava huolella ja maltilla. Kaikkien toimialojen tulee uudistua alati, niin myös apteekkialan. Se on kuitenkin tehtävä harkiten, ei hosuen.

LÄÄKKEITÄ EI VOI HINTAKILPAILUN osalta vertailla suoraan elintarvikkeisiin tai kulutushyödykkeisiin. Lääkkeitä ei ole tarkoituskaan myydä halvalla paljon, vaan juuri se oikea ja riittävä määrä.

Varmastikin apteekkien hyllyillä on nyt sellaisia tuotteita, joiden myynti voidaan vapauttaa. Kyse on kuitenkin myös apteekkien kannattavuudesta.

Hinta ei ole ainoa asiaan vaikuttava tekijä. Lääkkeiden myynnin osalta olisi todella erikoista lisätä kulutusta hintakilpailulla tai alennusmyynneillä. Sitä paitsi inflaation laukatessa hintasääntely on vaikuttanut niin, että lääkkeiden hinta on jopa laskenut samalla kun muiden tuotteiden hinnat ovat nousseet.

Laadukas neuvonta- ym. palvelu korkeasti koulutettujen ammattilaisten toimesta maksaa enemmän.

Lääkkeiden hinnat ovat säänneltyjä ja käytössä on Kela-korvausjärjestelmä. Kela-korvauksien tarkoituksena on turvata lääkkeiden saanti kaikille, riippumatta varallisuudesta. Se on hyvä se. Kela-korvauksista ei saa luopua ja ne pitää palauttaa myös muuhun terveydenhuoltoon.

IKÄÄNTYNEIDEN POTILASTURVALLISUUS on varmistettava myös lääkehuollossa. Tämä korostuu etenkin, kun maamme väestö ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla. Esimerkiksi omaishoitajien tukemisessa apteekeilla on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä ja lisääntyvä tehtävä.

Apteekeilla on julkinen palvelutehtävä. Ne ovat yksi osa terveydenhuoltojärjestelmäämme ja monen mielestä sote-sektorimme ainoa erinomaisesti toimiva osa. Toimiala on vieläpä jo valmiiksi yksityinen ja yrittäjälähtöinen, vaikkakin säännelty alana.

Järjestelmämme toimii yrittäjävetoisena erinomaisesti ja asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa.  Lisäksi varmistetaan apteekkipalveluiden saatavuus koko maassa.

Apteekkialan kokonaan vapauttamiseen suhtaudun suurin varauksin jo siksi, että Suomessa on nykyisellään maailman paras apteekkijärjestelmä. Miksi korjata jotain, joka toimii erinomaisesti? 

VAALIKAUDELLA 2023-27 ELÄMME maailmanpolitiikassa epävarmuuden aikaa, minkä johdosta huoltovarmuus on kaikessa tärkeää. Juuri nyt ei saa tehdä suurisuuntaista apteekkiuudistusta, eikä ”korjata” hosumalla hyvin toimivaa järjestelmää.

Apteekit huolehtivat omalta osaltaan Suomessa lääkkeiden huoltovarmuudesta ja varastoinnista kriisiaikojen varalle. Apteekeilla on varastoissaan vähintään kahden viikon lääkkeet oman toimialueensa tarpeisiin. Apteekkareilla on paras tuntuma oman alueensa ihmisten lääketarpeesta.

Apteekeilla on lain mukaan velvollisuus huolehtia lääkehuollon palveluista omalla alueellaan.

Apteekkitoimintaa on tärkeää säännellä, sillä kyse on ihmisten terveydestä. Sääntelyn tarkoitus on tässä taata turvallisesti oikeat lääkkeet, oikeaan aikaan niitä tarvitseville. Lisäksi on pyrittävä mahdollisimman kustannustehokkaaseen toimintaan.

APTEEKKIMME OVAT YRITTÄJÄVETOISIA ja korkeakoulutettujen proviisoreiden omistamia ja johtamia.

Apteekkien keskeinen tehtävä on lääkeneuvonta. Siihen kuuluu myös esimerkiksi neuvonta lääkkeiden haittavaikutuksista, kuten paljon lääkkeitä käyttäville varoittaminen lääkkeiden yhteiskäytön mahdollisista haittavaikutuksista.  

Yrittäjyys on monessa asiassa laadun tae. Kun alan vapauttamista pohditaan, on kavahdettava keskittymistä ja se tuomia haittoja. Esimerkiksi apteekkien omistuksen ajautuminen lääketukuille johtaisi todennäköisesti allikkoon. Tai jos apteekit keskittyvät K- ja S-ryhmien duopoliksi, saattaa laatu ja lääkeneuvonta heikentyä.

Lupaperusteisesta proviisoriomistuksesta luopumista en ole nykytiedoillani valmis kannattamaan. On nähtävä, että kun apteekin omistaa tiukan valvonnan alainen proviisorin tutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, mennään lääkkeiden myynnissä ihmisten terveys edellä.

Tietoa kirjoittajasta

Viinit maitokauppoihin ja lääkkeet apteekin hyllyltä

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset