Lue Matin tavoitteet kiteytettyinä…

Blogi

(Matin tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023) Tässä artikkelissa kerrotaan Matin tavoitteet lyhyesti. Sinulla on nyt valta vaihtaa päättäjät. Tarvitsemme uudistuksia. Niitä tekevät parhaiten osaavat, uudet ja tarmokkaat ihmiset. Äänestä uusi ote asioihin.

Matin arvot lyhyesti:

  • Vapaus ja vastuu, demokratia ja länsimainen oikeusjärjestelmä.
  • Yksilökeskeisyys, mahdollisuuksien tasa-arvo ja arvoliberaalisuus.
  • Markkinatalous, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen ja jossa heikompia ei jätetä.

Matin tavoitteet lyhyesti:

TARVITSEMME UUDISTUKSIA ja toimivaa markkinataloutta. Suomen kilpailukykyä on parannettava. Kannustetaan ahkeruuteen ja yrittämiseen. Työn tekemisen verotusta on alennettava – painopiste kulutus- ja haittaveroihin. Tarvitsemme työperäistä, koulutettujen ihmisten maahanmuuttoa. Liika sääntely ei saa olla toimeliaisuuden tai työllistämisen este. Pannaan stoppi velkaantumiselle.

UUSI OTE STADIN PUOLESTA. Vahva Helsinki on koko Suomen etu. Helsingin tarpeet ja erityispiirteet on otettava huomioon. Sote-uudistus heikensi Helsingin taloutta, mikä on kompensoitava valtionosuusjärjestelmissä. Tarvitsemme lisää varoja mm. pääkaupunkiseudun infraan, joukkoliikenteelle ja segregaation torjuntaan.

EU JA NATO TUOVAT TURVAA. Suomen turvallisuus on vaalikauden 2023-27 ykkösasia. Maanpuolustuksen rahoituksesta ei saa tinkiä. Nato-jäsenyys on jatkossa Suomen turvallisuuden perusta. Suomen talouden vakaus ja menestys perustuvat EU-jäsenyyteen. EU on meille myös elintärkeä arvoyhteisö, johon demokratiamme ja kulttuurimme nojaavat.

ELÄKKEIDEN OSTOVOIMA ON TURVATTAVA. Eläkkeiden ostovoima on turvattava ja eläkkeiden verotuksen on oltava oikeudenmukaista. Senioreiden hyvästä hoidosta ei saa tinkiä, ketään ei saa jättää oman onnensa nojaan. Terveydenhuollon lähipalvelut on turvattava. Kela-korvauksien tasoa on nostettava. Kotitalousvähennystä on korotettava. Stoppi ikärasismille! Matti on aito seniorin asioiden ajaja. Lue lisää Matin blogeista, linkki alla.

SIVISTYS JA KULTTUURI OVAT PERUSKIVEMME. Koulutuksesta ei saa leikata. Valtion on tuettava vahvemmin Helsingin TKI-toimintaa, koulutusta ja sivistystä. Koulutus, tiede ja tutkimus takaavat Suomen menestyksen ja nuorten tulevaisuuden. Osaavasta työvoimasta on Helsingissä pula. Aloituspaikkoja koulutuksen on oltava riittävästi. Vaalitaan suomalaista kulttuuria, johon sivistyksemme perustuu.

SUOJELLAAN LUONTOA! Tehdään maastamme päästöttömän energian suurvalta. Suomi hiilineutraaliksi vuonna 2035. Metsien hiilinieluja on varjeltava. Turvataan luonnon monimuotoisuus ja suojellaan vanhoja metsiä. Itämeri on pelastettava. Markkinataloudessa on otettava huomioon kestävä kehitys. Matilla on uusi kokoomuslainen ote luonnonsuojelun puolesta. Hän on aktiivinen kaupunginluonnon puolestapuhuja. Lue esimerkiksi tämä blogi Keskuspuiston ja Töölönlahden suojelemisesta.

Lue lisää:

Matin elämäntarina

CV

Matin blogi

Tervetuloa mukaan Matin tiimiin!

Tue ja lahjoita

Tietoa kirjoittajasta

Lue Matin tavoitteet kiteytettyinä…

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset