Orpon hallitus kitkee rasismia

Blogi

(Kirjoitettu 1.9.2023) Luin pääministeri Petteri Orpo hallituksen tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa. Se on minusta sisällöltään varsin hyvä ja kattava.

Orpon johtama keskusta-oikeistolainen hallitus lupaa puolustaa ihmisoikeuksia, edistää tasa-arvoa ja toimii rasismia vastaan. Hienoa, että myös Perussuomalainen puolue julistaa sitoutuvansa tiedonannon sisältämien tärkeiden arvojen ja tavoitteiden edistämiseen ja puolustamiseen.

Nyt on katsottava eteenpäin ja pidettävä huolta siitä, että tiedonannossa mainittuja asioita myös edistetään konkreettisin teoin. On todella tärkeää, että tästä asiasta keskustellaan avoimesti, asiallisesti ja keskittyen substanssiin. Tämän toivoisi olevan myös oppositiopuolueiden ja median fokus.

Eilen julkaistussa tiedonannossa esitellään 20 toimenpidettä, joita täsmennetään hallituksen työn edetessä.

Suomi jatkaa EU:ssa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimintaa naisten, tyttöjen, vammaisten henkilöiden, alkuperäiskansojen ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen sekä muiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksien edistämiseksi ja puolustamiseksi.

Lainsäädännössä kiristetään työntekijöiden hyväksikäytöstä määrättäviä rangaistuksia ja tehostetaan valvontaa. Vihatekoja juutalaisia, muslimeja, kristittyjä ja muita uskontoryhmiä kohtaan ehkäistään ja holokaustin kieltäminen kriminalisoidaan. Selvitetään mahdollisuudet ainakin natsismin ja kommunismin symbolien käyttämisen kriminalisointiin, kun niitä käytetään aatteiden edistämistä tavoitellen.

Pääministerin alaisuuteen valtioneuvoston kansliaan kootaan syrjinnän vastaista osaamista ja käynnistetään rasismin vastainen kampanja yhdessä työmarkkina- urheilu-, kulttuuri ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Pääministerin johdolla käydään vuosittain pyöreän pöydän keskustelu yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisestä.

Hallituksen tavoitteista liikkuu nyt kaikenlaisia huhuja. Suosittelen jokaiselle hakeutumista alkuperäislähteiden äärelle. Tässä linkki Orpon hallituksen tiedonantoon: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165110

Tietoa kirjoittajasta

Orpon hallitus kitkee rasismia

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset