Ikääntyneille on turvattava hyvät sote-palvelut kaikkina aikoina

Blogi

Valtiotieteiden maisteri Matti Niiranen on Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen. Hän on toiminut aiemmin mm. Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtajana (2016-21).

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄ ON TEHNYT hallitukselle välikysymyksen vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä.

Aihe on erittäin tärkeä ja akuutti, sillä Sanna Marinin johtama vasemmistohallitus ei ole kyennyt tekemään ratkaisuja, joilla turvataan sote-alan henkilöstön saatavuus lähivuosina ja tulevaisuudessa.

Jokaisella ikäihmisellä Suomessa tulee olla oikeus arvokkaaseen vanhuuteen, hoitoon ja hoivaan. Ketään ei saa jättää oman onnensa nojaan. Kotihoidon, omaishoidon, kuntoutuksen ja ympärivuorokautisen hoivan ongelmat ovat ratkaistavissa, jos tästä tasavallasta vain löytyy yhteistä poliittista tahtoa.

Valitettavasti Sanna Marinin hallitus ei ole tehnyt tarvittavia ratkaisuja. Eikä se niitä enää ehdi tehdä. Vastuu jää eduskuntavaalien jälkeen aloittavalle uudelle hallitukselle.

HOITAJAPULA PAHENEE KAIKEN AIKAA ja se on viemässä vanhustenhoidon aiempaa syvempään kriisiin.

Kokoomuksen välikysymyksessä todetaan, että ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitopaikkojen määrää on jouduttu vähentämään hoitajamitoituksen täyttämiseksi tilanteessa, jossa tarvittavaa määrää työntekijöitä ei ole tarjolla.

Meidän on turvattava kaikissa olosuhteissa ja kaikkina aikoina laadukkaat palvelut ja hoiva vanhuksille niin kodeissa kuin hoivakodeissakin. Tästä ei saa tinkiä. Ketään ei saa jättää yksin ilman hoitoa tai hoivaa.

Hoitajapulaan ja hoitajien palkkaukseen on löydettävä ratkaisut pikaisesti. Nämä ovat asioita, joihin on löydettävä yhdessä rakentavasti keskustellen kestävät ratkaisut.

Alan houkuttelevuutta on parannettava. Se tarkoittaa epäilemättä riittävästi koulutuspaikkoja sekä alan palkkauksen ja työolojen parantamista. Sote-alan työn sisällön suurta merkitystä on korostettava ja työn arvostusta on myös nostettava kaikin mahdollisin keinoin. Tässä on oma vastuunsa meillä kaikilla, ei vähiten medialla.

JUURI ILMESTYNYT ELÄKELÄISLIITTOJEN ETUJÄRJESTÖ EETU ry:n Huomisen kynnyksellä 2022 -tutkimus (Kantar) tukee näkemystä ongelmien vakavuudesta:

Peräti 73 prosenttia yli 55-vuotiaista suomalaisista pitää ikääntyneiden hoivapalveluiden laatua luvattoman heikkona Suomessa. Valtaenemmistö katsoo, että hoivapalveluiden laaturikkomuksiin pitäisi puuttua nykyistä herkemmin.

Hoitajapulan ja vanhustenhoidon ongelmat kumuloituvat terveydenhuollon palveluihin laajemminkin. Terveyspalvelut ruuhkautuvat ja hoitoon pääsy vaikeutuu. Kun huonokuntoisille vanhuksille ei ole tarjota hoivapaikkaa, ovat sairaaloiden ja päivystysten osastot ruuhkautuneet.

HALLITUS EI OLE KYENNYT TEKEMÄÄN tarpeellisia toimia ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen saavuttamiseksi tai muussa vanhustenhuollossa.

Lakiin on toki kirjattu sitova hoitajamitoitus, mutta se on kuollut kirjain, kun mitään ratkaisevaa ei ole tehty sote-alan työvoimapulan ratkaisemiseksi. Päinvastoin.

Hoivakoteja suljetaan, kynnys ympärivuorokautiseen hoivaan on noussut ja jonot kotihoitoon ovat pidentyneet. Monet huonokuntoiset vanhukset sinnittelevät kotona ilman apua.

TARVITSEMME NYT SOTE-ASIOISSA todellista johtajuutta ja rohkeutta tehdä isoja ratkaisuja. THL on arvioinut, että vuoteen 2040 mennessä sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan peräti 200 000 uutta työntekijää. Jo nyt Suomessa on noin 10 000—15 000 hoitajan vaje, joka vain pahenee ajan myötä.

Vanhuspalvelut pitää laittaa kuntoon kokonaisuutena: kotihoito, hoivakodit ja omaishoito. Kaikkiin vanhuspalveluihin tarvitaan lisää henkilöstöä ja omaishoitoakin on tuettava aiempaa enemmän. Ikääntyneiden sote-palveluiden hyväksi ja turvaamiseksi on nyt tehtävä priorisointeja toisaalla.

Kokoomus toteaa välikysymyksessään aivan oikein, että vanhushoivan laadun ja saatavuuden parantaminen on välttämätöntä. Jokainen ikääntynyt ansaitsee hyvän hoivan ja huolenpitoa. Jokaisen on voitava luottaa siihen, että tarvittaessa saa apua ja inhimillisen kohtelun.

Nyt on todellakin tarpeen tehdä ratkaisuja ja koota kaikki vastuulliset poliittiset voimat niiden taakse. Meidän on käytävä avoin keskustelu siitä mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla vanhuspalvelut turvataan seuraavina lähivuosina ja pitkälle tulevaisuuteen.

Matti Niiranen

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen 2021-

Kansallinen senioriliitto ry:n toiminnanjohtaja 2016-21

Tietoa kirjoittajasta

Ikääntyneille on turvattava hyvät sote-palvelut kaikkina aikoina

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset