Kunnallisvaalit 2021 ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden puhe

Blogi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2021.

TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI NIINISTÖN uudenvuoden puhe lennätti ajatukseni kevään vaaleihin ja oman vaalitiimini kampanjan teemoihin. Ennakkoäänestyksen alkamiseen on aikaa enää noin kolme kuukautta. Ja olen ehdokkaana Helsingin kaupunginvaltuustoon huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa.

Sauli Niinistö totesi puheessaan, että ”uutta kohdattaessa kannattaa pyrkiä parempaan”. Pandemian myötä meille jokaiselle on avautunut uudella tavalla se, miten halu auttaa toista vie ihmisyyttä eteenpäin.

Olen samaa mieltä presidentin kanssa. Koronan myötä esimerkiksi yksinäisyys ja senioreiden tukemisen tarve on noussut arvokkaalla tavalla esille. Olen havainnut tämän konkreettisesti omassa työssäni.

TOIVON, ETTÄ YHTEISÖLLISYYS VAHVISTUU ja auttamisen henki lisääntyy myös pandemian jälkeen.

Suomen menestymisen eteen kannattaa tehdä työtä ja ponnistella. Sama koskee vapaaehtoista lähimmäisten tukemista ja auttamista. Rakentavalla yhteistyöllä ja yhteishenkeä vahvistamalla pieni kansa tekee ihmeitä.

Me kaikki teemme jokainen päivä arjessamme valintoja, joiden myötä voimme olla mukana rakentamassa yhteiskuntaamme paremmaksi. Pienetkin teot ratkaisevat, ihan jokainen.

KUNTAVAALIEN KAMPANJAT KÄYNNSTYVÄT vasta maaliskuulla, mutta haluan jos nyt tuoda esiin eräitä teemojani yleisellä tasolla. Tärkeimpiin kuuluvat hyvä kaupunkiympäristö ja toimiva infrastruktuuri. Helsingin kilpailukyvyn vahvistaminen on koko Suomen etu, joten valtion on tuettava aluettamme aiempaa enemmän: etenkin pääkaupunkiseudun infrahankkeita.

Kaupungin menot on pidettävä kurissa, jotta veroaste ei kasva kohtuuttomaksi – ja vähennä työn tekemisen kannustimia. Liika sääntely ei myöskään saa olla yritteliäisyyden, toimeliaisuuden tai työllistämisen este.

Kuntien on tilattava sosiaali- ja terveyspalvelut aina laatu edellä ja valvottava niiden tasoa. Heikoimmista on pidettävä hyvää huolta ja senioreiden hyvästä hoidosta ei saa tinkiä.

Suomalaisten yhteishenkeä on vahvistettava kaikin tavoin. Kaupunkilaisjärjellä ajatellen suvaitsevaisuus on osa meitä. Erilaisuuden kunnioittamien on tärkeä perusarvo demokratiassa.

Olen sivistysporvari. Suomalaisen kulttuurin, koulutuksen ja sivistyksen vaaliminen ovat olleet minulle aina tärkeitä arvoja. Kulttuuri on minulle myös rakas harrastus.

Ilmastonmuutos on niin ikään suuri teema, joka nousee vahvasti esille parin kuukauden kuluttua alkavassa kampanjassani.

TASAVALLAN PRESIDENTTI VAROITTI puheessaan naiiviudesta alati muuttuvassa kansainvälisessä turvallisuusympäristössä. Lainsäädäntömme tulee olla kunnossa, jotta voimme taata suomalaisten turvallisuuden ja torjua erilaiset turvallisuusriskit.

Kansalaisten turvallisuuden takaaminen voidaan mielestäni tehdä määrätietoisesti myös sivistysvaltiossa, joka nojaa vahvasti demokratian perusarvoihin ja yksilön oikeuksiin. Yksilöllä on oikeus myös turvallisuuteen, minkä takaaminen kuuluu ehdottomasti valtion ja myös kuntien tärkeimpiin tehtäviin.

SAULI NIINISTÖ TOTESI PUHEESSAAN, että ”Suomen kansalaisuus on sen haltijalle arvokas pääoma. Turvapaikka Suomessa antaa sekin paremman aseman kuin valtaosalla maailman ihmisistä on. Aiheellisesti käydään keskustelua, väittelyäkin, kaikkien täällä asuvien vapauksien ja oikeuksien laajuudesta. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet toiseen vaakakuppiin asettuvat vastuu ja velvollisuudet. Tavoitteena punninnassa pitäisikin olla näiden ”oikeasuhtaisuus”, sillä ilman vastuuta ei ylläpidetä oikeuksiakaan. Suomalainen yhteiskunta toden totta on vastuun ottamisen arvoinen.”

Viisaasti puhuttu. Kiitos Sauli Niinistö.

Tietoa kirjoittajasta

Kunnallisvaalit 2021 ja tasavallan  presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden puhe

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset