Matin 10 vaaliteesiä

Blogi

Luonto, linnut ja valokuvaus ovat Matin rakkaimpia harrastuksia.

Motto: Kannustavan ja inhimillisen Suomen puolesta.

1.

Markkinatalous on hyvä renki, mutta huono isäntä. Kuntien on tilattava sosiaali- ja terveyspalvelut aina laatu edellä ja valvottava niiden tasoa. Heikoimmista on pidettävä hyvää huolta ja senioreiden hyvästä hoidosta ei saa tinkiä.

2.

Eläkkeiden taso on turvattava ja eläkeläisköyhyyteen on puututtava. Eläkkeiden verotus ei saa olla kireämpää kuin muiden tulojen. Ns. raippaverosta on luovuttava.

3.

Velaksi elämisen on loputtava. Valtion menot on pidettävä kurissa, jotta veroaste ei kasva kohtuuttomaksi. Liika sääntely ei saa olla toimeliaisuuden tai työllistämisen este. Tuloveroja on kevennettävä kaikissa tuloluokissa. Siirretään verotuksen painopiste päästö- ja haittaveroihin, mikä motivoi työhön ja torjuu ilmastonmuutosta.

4.

Työn tekemisen on oltava aina se paras vaihtoehto. Sosiaaliturvajärjestelmää on uusittava ensi vaalikaudella kannustavampaan suuntaan. Me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, jotta palvelut voidaan tulevaisuudessa järjestää ja taloutemme voi kasvaa.

5.

Helsingin kilpailukyvyn vahvistaminen on koko Suomen etu. Valtion on tuettava aiempaa enemmän pääkaupunkiseudun infrahankkeita.

6.

Luonnonsuojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat minulle tärkeitä asioita. Itämeri on pelastettava.

7.

Suomen on tunnettava vastuunsa maailman tilasta ja rauhasta. Konfliktien ehkäisemisessä kehitysyhteistyöllä on tärkeä sijansa. Kehitysyhteistyömäärärahamme on nostettava YK:n tavoitteeseen 0,7%:ia.

8.

Maanpuolustuksesta ei saa tinkiä. Suomen puolustaminen on kotivakuutuksemme.

9.

Suomalaisten yhteishenkeä on vahvistettava kaikin tavoin. Kaupunkilaisjärjellä ajatellen suvaitsevaisuus on osa meitä. Erilaisuuden kunnioittamien on tärkeä perusarvo demokratiassa.

10.

Olen sivistysporvari. Suomalaisen kulttuurin, koulutuksen ja sivistyksen vaaliminen ovat olleet minulle aina tärkeitä arvoja. Kulttuuri on minulle myös rakas harrastus.

Matti Niiranen, nro 209, Kokoomus – Helsinki

Tietoa kirjoittajasta

Matin 10 vaaliteesiä

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset