Yksityisen hammashoidon Kela-korvaukset on palautettava entiselleen

Blogi

Korona-pandemia on pidentänyt entisestään jonoja kiireettömään erikoissairaanhoitoon ja julkisen puolen hammashoitoon.

Kuntien tulisi nyt tehdä lisää ostopalvelusopimuksia hinnaltaan kilpailukykyisten yksityisten toimijoiden kanssa. Samoin palveluseteleiden käyttöä on lisättävä. Ihan niin kuin kokoomus on pitkään esittänyt. Valtion tulee olla tässä kuntien tukena.

Osin jonoissa on kysymys myös aiemmin tehdyistä vääristä Kela-korvausten leikkauspäätöksistä.

Hammashoidossa hoitojonoja voidaan purkaa tehokkaasti palauttamalla Kela-korvaukset Sipilän hallitusta edeltäneelle tasolla.

Sanna Marinin hallitus voisi siis nyt korjata hammashoidon Kela-korvausten osalta sen, minkä Juha Sipilän hallitus mokasi. Sipilän hallitus leikkasi vuosina 2015 ja 2016 keskimääräisiä yksityisen suun terveydenhoidon korvauksia ensin 33 %:sta 25 %:iin ja sitten vielä edelleen 15 %:iin.

Hammaslääkäriliiton mukaan Kela-korvauksia maksettiin vuonna 2014 noin 123 miljoonaa euroa, seuraavana vuonna 95 ja vuonna 2016 noin 56 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 korvauksia maksettiin enää 48miljoonaan euroa, mutta vähentyminen ei johtunut korvauksien uusista leikkauksista, vaan siitä, että yksityisen sektorin käyttö on vähentynyt. 

Kela korvauksen laskun jälkeen noin 100 000 potilasta on siirtynyt julkiselle sektorille. Nyt he ovat siellä jonoissa. Tämä on luonnollisesti heikentänyt hammashoitoon pääsyä julkisella puolella. Eihän kunnilla ole varaa palkata lisää henkilökuntaa!

Sipilän hallituksen tekemä Kela-korvausten muutos on siis heikentänyt julkisia palveluita käyttävien mahdollisuuksia päästä kiireettömään hoitoon ja tarkastuksiin. Virhe mikä virhe. Tähän on saatava korjaus.

Tietoa kirjoittajasta

Yksityisen hammashoidon Kela-korvaukset on palautettava entiselleen

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset