Työn, eläkkeiden ja yrittäjyyden verotusta ei saa kiristää

Blogi

TYÖN, ELÄKKEIDEN JA YRITTÄJYYDEN VEROTUSTA ei saa kiristää. Meidän tulee kannustaa ihmisiä työn tekemiseen, yrittäjyyteen ja ahkeruuteen.

Ahkeruuteen kannustaminen on avain hyvinvointiyhteiskunnan sekä sote- ja muiden palveluiden kehittämiselle.

Keskituloisten verotus on meillä jo nyt aivan liian kireää. Verotusta tulee keventää kaikilla tulotasoilla. Tämä rahoitetaan siirtämällä verotuksen painopistettä päästöjen ja haittojen verottamiseen.

ELÄKELÄISTEN VEROTUKSEN ON OLTAVA oikeudenmukaista. Omalla työllä ansaitun työeläkkeen verotus ei saa olla kireämpää kuin työn tekemisen verotus.

Työn tekemiseen on kannustettava senkin johdosta, että ihmiset saadaan samalla kartuttamaan itselleen työeläkettä. Jos työeläkkeiden verotus on kireämpää, se ei kannusta nuoria ja keski-ikäisiä lisätyön tekemiseen.

Edellä todetun johdosta myös eläkeläisten raippaverosta on luovuttava, tai ainakin sen alarajaa on nostettava.

Takuueläkkeen varassa olevien pienituloisimpien eläkeläisten asemaa on parannettava. Kansaneläkkeiden indeksien jäädytyksestä on luovuttava ja esimerkiksi lääkkeiden omavastuuosuutta tulee muuttaa pienituloisille eläkeläisille edulliseksi.

YRITYSVEROTUSTA TULEE MUUTTAA niin, että se tukee työllistämistä ja kasvua. Tarpeetonta sääntelyä on edelleen purettava. Yrittäjyys voi olla vaihtoehto myös suuremmalle osalle nuorista ja maahanmuuttajista.

Pienyrittäjyyteen voidaan kannustaa arvonlisäverotuksen keinoin.

Arvonlisäverovelvollisen toiminnan alaraja tulee nostaa 20 000 euroon. Alv-alarajahuojennuksen yläraja voidaan asettaa 50 000 euroon. Nyt rajat ovat 10 000 euroa ja 30 000 euroa.

TYÖLLISYYSASTETTA ON NOSTETTAVA ensi vaalikaudella vähintään kokoomuksen esittämään 75 %:iin ja vuoteen 2027 mennessä 80%:iin. Ellei tähän päästä, niin edessä on veron korotuksia, heikommat sote-palvelut ja infrastruktuurin rapistuminen.

On hyvä muistaa, että työllisyysaste Ruotsissa on 77% ja Saksassa 76%.

SOSIAALITURVAN UUDISTAMINEN ON ensi vaalikaudella hyvin tärkeä hanke. Se tukee maamme talouden kuntoon laittamisesta.

Sosiaaliturvan muuttaminen vastikkeelliseksi vähentää pitkällä juoksulla merkittävästi yhteiskunnan kuluja.

Vastikkeellinen sosiaaliturva on ennen kaikkea erittäin tärkeä keino syrjäytymisen ehkäisemiseen. Nuoria ei saa jättää yksin syrjäytymisen kierteeseen.

Nuoria on kannustettava jo varhain osallisuuteen, mukaan tekemään ja rakentamaan tätä hienoa maatamme.

VALTION JA KUNTIEN MENOT ON PIDETTÄVÄ KURISSA ja turhaa hallintoa on purettava. Esimerkiksi maakuntahallintoa ei tarvita. Kunnat voivat tiivistää yhteistyötään kuntayhtymien kautta.

Velaksi elämisen tulee loppua. Suomi ottaa tänäkin vuonna velkaa 1,9 miljardia euroa, vaikka elämme talouskasvun aikaa. Näin ei voi jatkua.

Tietoa kirjoittajasta

Työn, eläkkeiden ja yrittäjyyden verotusta ei saa kiristää

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset