Helsingistä sähköautoille ystävällinen kaupunki

Blogi

Sähköautojen hinnat laskevat ja toimintasäde kasvaa. Kuvan Tesla 3-mallin hinta asettunee noin 35 000 dollariin ja toimintasäde 350 kilometriin.

PÄÄSTÖTTÖMÄT AUTOT parantavat jo lähitulevaisuudessa merkittävällä tavalla suurten kaupunkien ilmanlaatua. Tämä seikka on pidettävä mielessä kun keskustellaan Helsingin uudesta yleiskaavasta ja muun muassa siihen sisältyvistä kaupunkibulevardeista.

Yleiskaava tähtää vuoteen 2050 ja silloin päästöttömät autot ovat jo arkipäivää.

Keskustelussa Hämeentien muuttamisessa joukkoliikennekaduksi eräs vahvimmista argumenteista oli yksityisautoilun tuottamat päästöt ja äänihaitat. Keskustellussa nähtiin vain mennyt maailma ja tämän hetkinen tilanne. Tulevaisuuteen ei uskallettu katsoa, vaan keskustelua johti punavihreiden poliitikkojen liki uskontoa lähentelevä autoilun vastustaminen.

Hämeentie, joka on Kallion kaupunginosan tärkeä kokoajakatu,  todennäköisesti palautuu takaisin avoimeksi yksityisautoille, kun päästötön ja liki äänetön autokanta lisääntyy.

Oma auto on ollut länsimaisessa yhteiskunnassa koko autoilun historian ajan ihmisten vapaan liikkuvuuden ja riippumattomuuden yksi symboli. Suurelle osalle ihmisistä oma auto edustaa edelleen vapautta liikkua, nähdä ja kokea maailmaa ympärillään. Itsenäisen liikkumisen arvo on kestävä arvo myös tulevaisuudessa.

SÄHKÖAUTOT JA MUUT LIKI PÄÄSTÖTTÖMÄT ajoneuvot voivat muuttaa jo muutaman vuosikymmenen kuluessa suurkaupunkien ilmanlaadun tuntuvasti paremmaksi.

Joukkoliikenteessä päästöttömyys on Helsingissä ensiarvoisen tärkeää. Jo nyt ratikat, metro ja lähijunat kulkevat vesi- tai tuulivoimalla tuotetulla sähköllä. Se on hyvä asia ja metroverkosta etenkin tulee laajentaa kaupungin kasvaessa.

Myös sähköbussit tekevät vauhdilla tuloaan. Vetybussien ongelmana lienevät niihin liittyvät onnettomuusriskit. HSL on mukana VTT:n hankkeessa, jossa testataan sähköbusseja ja niiden latausta Suomen olosuhteissa. Sastamalassa valmistetut Linkkerin sähköbussit ovat pian liikenteessä linjoilla 23 ja 55.

OSLOSSA RYHDYTTIIN MAAILMAN ENSIMMÄISTEN kaupunkien joukossa todellisiin toimiin sähköautojen suosimisen puolesta.

Sähkövirralla kulkevat autot saivat Oslossa esimerkiksi oikeuden ajaa bussikaistoilla. Myöhemmin tätä toimenpidettä kaduttiin, sillä joukkoliikenteen sujuvuus heikentyi samalla tuntuvasti. Nyt Oslossa ollaankin poistamassa tätä etuisuutta.

Sähköautojen edut ovat kaupunkiliikenteessä kiistattomat ja erittäin merkittävät. Sähköauto on hiljainen ja sen ajonaikaiset päästöt ovat nolla. Sähköauto voidaan ladata kotimaisella uusiutuvalla sähköllä.

Helsingin seudun ja pääkaupungin keskustan voimakas väestönkasvu ja uuden yleiskaavan tavoitteet puoltavat panostamista sähköautoille ystävälliseen infrastruktuuriin.

Päästöttömien autojen lisääntyessä vilkkaastikin liikennöityjen katujen ja kaupunkibulevardien varret ovat tulevaisuudessa erinomaisia asuinalueita.

Helsingin kaupungin tuleekin edistää ja nopeuttaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia siirtyä sähköautojen käyttäjiksi.

SÄHKÖAUTOJEN KÄYTTÖ ON nykyisin esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa hyvin vaikeaa, sillä autojen pysäköinti pihoilla ei useimmiten ole sallittua ja latauspisteitä on sen johdosta vain vähän. Sama koskee yritysten asiakaspysäköintiä sekä työpaikkapysäköintiä.

Sähköauton latausvalmiuden puuttuminen onkin monelle kantakaupungin asukkaalle sähköauton hankinnan este.

Liikenne sähköistyisi huomattavasti nopeammin, jos kaupunki ryhtyisi voimakkaisiin toimiin sen puolesta, että sähköautoilla olisi riittävästi latauspaikkoja myös kantakaupungin katujen varsilla.

Eräs malli voisi olla vanhan mallisten ”parkkimittareiden” tyyppiset maksulliset lataustolpat katujen varsilla.   Helenin tarroilla varustettu lataustolppa löytyy esimerkiksi Fredrikinkadulta, Rakennusmestarien talon nurkalta.

HELSINGIN KAUPUNGIN TULEE MIELESTÄNI ryhtyä sähköautoille ystävälliseksi kaupungiksi ja laatia siihen tähtäävän konkreettisen toimenpideohjelma.

Selvittää tulisi esimerkiksi mahdollisuudet sijoittaa katujen varsille runsaasti sähköautojen latauspisteitä erillisen palvelumallin avulla. Palvelumalli tarkoittaisi tässä yhteydessä sitä, että kaupunki ei osta erikseen latauslaitteita, sähkösuunnittelua, huoltoa, ylläpitoa ja asiakaspalvelua, vaan palvelun joka sisältää kaiken tarvittavan.

Latauspisteiden tulisi olla yhteensopivia kaikkien sähköautojen kanssa.

Sähköautojen käytön lisäämistä edistävien toimien suunnitteluun ja toteuttamiseen tulisi varata mahdollisimman pikaisesti riittävät resurssit. Helsinki voisi tälläkin tavalla profiloitua edistykselliseksi ja uutta tekniikka suosivaksi puhtaan ilman kaupungiksi!

Tein lokakuussa sähköautojen käytön kannustamiseen tähtäävän aloitteen Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Tietoa kirjoittajasta

Helsingistä sähköautoille ystävällinen kaupunki

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset