Joukkoliikenteeseen on panostettava vielä enemmän

Blogi

Sujuvan joukkoliikenteen merkitys kasvaa väkimäärän lisääntyessä

Kaupunkisuunnitteluvirastossa laaditussa tuoreessa selvityksessä tarkastellaan maankäytön, liikenneinvestointien, pysäköinnin ja ruuhkamaksujen vaikutuksia kantakaupungin liikenteeseen.

Kantakaupungin asukasmäärä on nykyisin noin 185 000 henkeä. Määrä kasvaa arvioiden mukaan jopa 94 000 asukkaalla ja 109 000 työpaikalla, mikä tuo suuria haasteita liikennejärjestelmän kehittämiselle.

Suomen ”taskukokoisen metropolin” liikennejärjestelmää on kehitettävä tasapainoisesti ottaen huomioon niin asukkaiden, elinkeinoelämän kuin yrittäjienkin tarpeet. Heidän tarkkaa kuulemista sekä liikennejärjestelmän kokonaisuudesta että kulloinkin käsillä olevasta hankkeesta ei voi liioitella. Hyvin toteutettu vuorovaikutus varmistaa osaltaan joustavan liikenteen Helsingissä.

#   #   #

Hyvä liikennesuunnittelu tukee kestävää kehitystä, hyvinvointia, taloudellista toimeliaisuutta ja työllisyyttä.

Maanalaisten pysäköintilaitosten, tunneleiden ja mm. keskustatunnelin ja muiden maanalaisten ratkaisujen mahdollistaminen tulee varmistaa kaavoituksellisin keinoin. ”Mahdollistaminen kaavoituksessa” tarkoittaa sitä, että tuleville polville jätetään yleiskaavassa mahdollisuus tehdä omat ratkaisunsa maanalaisesta rakentamisesta, vaikka taloudelliset resurssit eivät ehkä meidän aikanamme siihen riittäisikään.

Maanalaisten liikennehankkeiden rahoittamiseksi on käytettävä uutta ajattelua ja etsittävä yksityisiä investoijia. Tunnelimaksut ja esimerkiksi osakkeiden myyminen asukkaille perustettavista pysäköintihalleista voivat olla yksi tapa hakea rahoitusta.

Ruuhkamaksuille en ole ainakaan vielä lämmennyt. Porkkanat, joilla tehdä joukkoliikenne houkuttelevaksi tuntuvat paremmilta. Niitä ovat esimerkiksi raideliikenteen voimakas kehittäminen, joukkoliikenteen sujuvuuden turvaaminen ja edullisten liityntäpysäköintilaitosten rakentaminen radan varrelle ja kaupungin porteille joukkoliikenteen risteyskohtien tuntumaan.

#     #   #

Metropolialueemme kasvaessa on kiinnitettävä aikaisempaakin vielä suurempi huomio joukkoliikenteen kehittämiseen.

Raideliikenteen kehittämishankkeista tärkeimpiä ovat Pisara-radan toteuttaminen ja poikittaisten raideyhteyksien, kuten raidejokerin, suunnitelmien edistäminen.

Nopeat poikittaiset raideyhteydet ja lähiliikenteen kehittäminen vähentävät paineita tulla omalla autolla keskustaan. Pisara olisi omiaan lisäämään joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Myös metro- ja raitiotieliikenteen kehittäminen on samasta syystä tärkeää.

Pyöräilyn edistämishankkeet ja pyöräilyverkoston kehittäminen ovat niin ikään tärkeä osa hyvän liikennejärjestelmän kokonaisuutta.

Kävelykatuja, pihakatuja ja pyöräilyn väyliä lisättäessä on etsittävä korvaavat paikat mahdollisesti menetettäville asukas- ja asiakaspysäköintipaikoille. Joustavalla suunnittelulla Helsingissä voidaan toteuttaa kaikkia liikenteen osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja.

Tietoa kirjoittajasta

Joukkoliikenteeseen on panostettava vielä enemmän

Valtiotieteiden maisteri, Helsinki.

Kirjoitukset